هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نام اثر:
مرد متحیر - پرتره نقاش - 1843
The Desperate Man - Self-portrait
نقاش: گوستاو کوربه - 1819-1877
اندازه: 45 × 54 سانتیمتر
مواد: رنگ روغن روی بوم
محل نگهداری: مجموعه شخصی

نویسندگان

۹۴ مطلب با موضوع «نقاشی» ثبت شده است

۱۳مرداد

"چشمه" - اثر مارسل دوشان
(نمونه‌ای از آشنایی‌زدایی)

 آشنایی‌زدایی، (Defamiliarization) مفهومی منبعث از نظریات نقد ادبی و هنری است که نخستین بار توسط ویکتور اشلوفسکی در 1919م. در رساله «هنر همچو شگرد» مطرح شد.

شهرام زعفرانلو
۱۲مرداد

این متن در زمان برگزاری نمایشگاه اتو پینه، نقاش آلمانی در فروردین 1394

در موزه هنرهای معاصر تهران نوشته و منتشر شد

در این نوشتار تنها بر ویژگی‌های هنری رنگ‌های به کار رفته در برخی از تابلوهای این هنرمند تکیه کرده و به تبیین و تفسیر آن اکتفا می‌کنم.

شهرام زعفرانلو
۰۴مرداد
شهرام زعفرانلو
۰۳مرداد

چطور می‌توان با یک تابلوی نقاشی ارتباط برقرار کرد؟ چطور می‌توان اجزاء آن را به تفکیک بازشناخت و ویژ‌گی‌های هر یک را در تعامل با دیگری به دست آورد؟ چگونه می‌توان با تجزیه و تحلیل نقاشی، روند آفرینش خلاقانه‌ی آن را درک نمود؟ چگونه می‌توان بر نحوه شکل‌گیری سبک‌ها و نحله‌های هنر نقاشی پی برد؟ و در نهایت چگونه بیاموزیم که ایده‌ها و احساسات و اندیشه‌هایمان را که در واقع اموری انتزاعی هستند به تجسم درآورده و در این تجسم، اثری هنرمندانه بیافرینیم؟

شهرام زعفرانلو
۱۹تیر

نام اثر: مریم مقدس و اعضای خانواده پزارو (26-1519)

Madonna With Saints And Members Of The Pesaro Family

نقاشی روی بوم / 488*269 سانتی متر / رنگ روغن

(تابلوی تزیین محراب کلیسای سانتاماریای فراری، ونیز ایتالیا)

هنرمند: تیسین (تیتیان یا تیتسیانو)

«مریم مقدس و اعضای خانواده پزارو» - تیسین

 

شهرام زعفرانلو
۱۶تیر
شهرام زعفرانلو
۱۲تیر
شهرام زعفرانلو
۱۲تیر
شهرام زعفرانلو
۱۲تیر
شهرام زعفرانلو
۱۲تیر
شهرام زعفرانلو
۱۲تیر
شهرام زعفرانلو
۱۲تیر
شهرام زعفرانلو
۰۹تیر

بزرگ، بزرگ و بزرگتر

بزرگ، بزرگ و بزرگتر

شهرام زعفرانلو
۰۷تیر
شهرام زعفرانلو