هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نام اثر:
مرد متحیر - پرتره نقاش - 1843
The Desperate Man - Self-portrait
نقاش: گوستاو کوربه - 1819-1877
اندازه: 45 × 54 سانتیمتر
مواد: رنگ روغن روی بوم
محل نگهداری: مجموعه شخصی

نویسندگان

۱۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۳۱مرداد

گزارش چهارمین جلسه زبان سینما و نقد و تحلیل فیلم

در تاریخ 95/05/28 – 5 ساعت1) در بخش زبان سینما:

  • میزانسن چیست؟ (بخش دوم)شهرام زعفرانلو
۳۱مرداد

گزارش چهارمین جلسه کارگاه تحلیل نقاشی

در تاریخ 95/05/25 – 3 ساعت

شهرام زعفرانلو
۳۰مرداد

برنامه «گذر هنر» با موضوع بررسی و تحلیل آثار نقطه‌پردازی ناصر پاریاس با حضور شهرام زعفرانلو (پژوهشگر و مدرس هنر) شنبه ۲۳ مرداد در فرهنگسرای شفق برگزار شد.

شهرام زعفرانلو
۲۵مرداد

گزارش سومین جلسه زبان سینما و نقد و تحلیل فیلم

در تاریخ 95/05/21 – 4:30 ساعت

شهرام زعفرانلو
۲۳مرداد

گزارش سومین جلسه کارگاه تحلیل نقاشی

در تاریخ 95/05/18 – 4 ساعت

 

.

شهرام زعفرانلو
۱۷مرداد
شهرام زعفرانلو
۱۷مرداد

گزارش دومین جلسه زبان سینما و نقد و تحلیل فیلم

در تاریخ 14/05/95 – 4:30 ساعت

  

 

شهرام زعفرانلو
۱۶مرداد

2) توصیف

شهرام زعفرانلو
۱۳مرداد

گزارش دومین جلسه کارگاه تحلیل نقاشی

در تاریخ 95/05/11 – 4 ساعت

 

1) مبانی هنرهای تجسمی

  • اصول هنرهای بصری (Principles of Art) و تحلیل مصادیق آن

شهرام زعفرانلو
۱۲مرداد

  

همه این تصاویر با مویابل Samsung Galaxy s6 گرفته شده است.

برای دیدن تصاویر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید

شهرام زعفرانلو
۰۸مرداد


چهار مرحله در شناخت و ارزیابی آثار هنرهای تجسمی حائز اهمیت است: مشاهده، توصیف، تحلیل، نقد

۱) مشاهده:


"هیچ چیز به جز چشمانم برایم قابل اعتماد نیست."
لئوناردو داوینچی


شهرام زعفرانلو
۰۸مرداد

گزارش نخستین جلسه زبان سینما و نقد و تحلیل فیلم

در تاریخ 07/05/95 – 4:30 ساعت

 

شهرام زعفرانلو
۰۸مرداد

گزارش نخستین جلسه کارگاه تحلیل نقاشی

در تاریخ 04/05/95 – 3 ساعت

 

شهرام زعفرانلو
۰۳مرداد
شهرام زعفرانلو