هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نام اثر:
مرد متحیر - پرتره نقاش - 1843
The Desperate Man - Self-portrait
نقاش: گوستاو کوربه - 1819-1877
اندازه: 45 × 54 سانتیمتر
مواد: رنگ روغن روی بوم
محل نگهداری: مجموعه شخصی

نویسندگان

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۹آذر

A Work by Master Iranian Artist Mahmoud Farshchian (1976)

Shahram Za’feranlou

شهرام زعفرانلو
۱۹آذر
شهرام زعفرانلو
۱۵آذر

نویسنده: اعظم علیزاده نیک

«زایش»، عنوان نمایشگاهی است از آثار جمعی تعدادی از هنرمندان جوان که در طول بر پایی نمایشگاه در گالری ایده پارسی، فرصت تحلیل در جمع هنرمندان و علاقمندان هنر نقاشی توسط مدرس تحلیل نقاشی، شهرام زعفرانلو  فراهم آمد. این پژوهشگر هنر در تحلیل کلی نمایشگاه و هفده تابلوی اراِئه شده در آن که با موضوع از پیش تعیین شده‌ی «زایش» گرد هم آمده‌اند معتقد است جو غالب آثار وجود نگاهی منتقدانه به پدیده‌ی زایش دارد.

شهرام زعفرانلو