هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نام اثر:
مرد متحیر - پرتره نقاش - 1843
The Desperate Man - Self-portrait
نقاش: گوستاو کوربه - 1819-1877
اندازه: 45 × 54 سانتیمتر
مواد: رنگ روغن روی بوم
محل نگهداری: مجموعه شخصی

نویسندگان

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۷مهر
شهرام زعفرانلو
۲۰مهر
شهرام زعفرانلو
۱۹مهر

تحلیلی بر نخستین فیلم روانکاوانه سینما: اسرار یک روح - 1926

 

شهرام زعفرانلو
۰۷مهر

در این متن سعی می‌شود در بخش نخست، به چالش‌های روانکاوی و سینما در ابتدای ظهور این دو پدیده، و بررسی وجوه مشترک سینما و روانکاوی آنهم با تکیه بر اندیشه‌های فروید، اشاره شود. در بخش دوم نیز با تحلیل فیلم «رازهای یک روح» به نخستین فیلمی که موضوع روانکاوی را در سینما به شکل مستقیم مطرح کرد، پرداخته خواهد شد.

.

شهرام زعفرانلو