هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نام اثر:
مرد متحیر - پرتره نقاش - 1843
The Desperate Man - Self-portrait
نقاش: گوستاو کوربه - 1819-1877
اندازه: 45 × 54 سانتیمتر
مواد: رنگ روغن روی بوم
محل نگهداری: مجموعه شخصی

نویسندگان

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۶اسفند


موسسه مطالعاتی «خِرد جانِ جهان» برگزار می کند:


"کارگاه تحلیل نقاشی"


شهرام زعفرانلو


ثبت نام ترم بهاره


شماره تماس:


٣٣٢٢٧۰٩۰ - ۰٩۱۱٢٣۶٩۰۴۴


رشت.خیابان سعدی.جنب بازار روز. ساختمان ۱٨۰. طبقه دوم. 

شهرام زعفرانلو
۱۷اسفند

برنده نخست، در بخش عکاسی خبری لحظه‌ای پنجاه و نهمین مسابقه عکس ورلدپرس 2016

 

لینک مطلب در خبرآنلاین

شهرام زعفرانلو
۰۳اسفند
شهرام زعفرانلو