هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نام اثر:
مرد متحیر - پرتره نقاش - 1843
The Desperate Man - Self-portrait
نقاش: گوستاو کوربه - 1819-1877
اندازه: 45 × 54 سانتیمتر
مواد: رنگ روغن روی بوم
محل نگهداری: مجموعه شخصی

نویسندگان

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۱بهمن

به هر جان کندنی بود تقریبا 25 فیلم در جشنواره فیلم فجر دیدم. 

روزهای آینده مطالبی درباره فیلم‌ها خواهم نوشت.

شهرام زعفرانلو
۱۰بهمن
شهرام زعفرانلو
۰۵بهمن
شهرام زعفرانلو