هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نقدها، تحلیل‌ها و یادداشت‌های شهرام زعفرانلو درباره فرهنگ و هنر

هنرِهنر - ArtArt.ir

نام اثر:
مرد متحیر - پرتره نقاش - 1843
The Desperate Man - Self-portrait
نقاش: گوستاو کوربه - 1819-1877
اندازه: 45 × 54 سانتیمتر
مواد: رنگ روغن روی بوم
محل نگهداری: مجموعه شخصی

نویسندگان

۴ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۵دی
شهرام زعفرانلو
۲۰دی
شهرام زعفرانلو
۰۷دی

مشخصات نمایش:

نویسنده: تونجر جوجن اوغلو

اقتباس: پیام سعیدی، جابر رمضانی

کارگردان  جابر رمضانی

بازیگران:   فربد فرهنگ، محمد صادق ملک (ملکی) ، افسانه ماهیان، مریم نورمحمدی

دراماتورژ: محمد چرم‌شیر

 

شهرام زعفرانلو
۰۶دی
شهرام زعفرانلو